Silniční obrubníky

  Obchodní název rozměr výrobku v mm na paletě hmotnost v kg cena v Kč/ks
    D Š V ks bm ks paleta bez DPH
náhledSilniční standardní1000150250 12 1281972 187,-
náhled Silniční vysoký OZ 1000 150 300 15 5 92 1380 236,-
náhled Silniční půlka OZ 500 150 250 36 18 40 1440 127,-
náhledSilniční nájezdový1000150150 20 20631260 155,-
náhledSilniční přechodový OZ1000150150
250
8+8
6+6
16
12
721152 483,-
náhled Silniční rohový vnější OZ 300/300 150 250 12 - 32 384 408,-
náhled Silniční rohový vnitřní OZ 300/300 150 250 12 - 34.5 414 408,-
náhled Silniční oblý R 0,5m vnější OZ 780 150 250 18 - 53 954 516,-
náhled Silniční oblý R 1,0m vnější OZ 780 150 250 18 - 58.5 1053 516,-
náhled Silniční oblý R 2,0m vnější OZ 780 150 250 18 - 61 1098 516,-
náhled Silniční oblý R 0,5m vnitřní OZ 780 150 250 15 - 72 1080 516,-
náhled Silniční oblý R 1,0m vnitřní OZ 780 150 250 18 - 68 1224 516,-

4.1 Obrubník silniční

silniční obrubník standardní / silniční obrubník nájezdový / silniční obrubník přechodový L+P

Způsob skladby silničního obrubníku

Beton, ze kterého je zboží vyrobeno, se sestává z čistých přírodních materiálů - písek, štěrk, cement a voda. V důsledku tohoto zákonitě dochází ke kolísání jejich vlastního přirozeného složení. Ve vazbě na další faktory působící během výroby a skladování zboží, zejména povětrnostní podmínky, může v ojedinělých případech dojít ke kolísání barevných odstínů a ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna, obsaženého v cementu, na povrch zboží. Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a vápenných výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží. Případné barevné rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů.

Použití: Obrubníky slouží k oddělení dvou ploch s výkovým rozdílem do 150 mm nebo k jejich zakončení. Dle povahy plochy je lze doporučit ke vzájemnému oddělení komunikací, dělících pásů, parkovišt. Silniční obrubníky obsahují prvky nájezdové a přechodové, které zajištují plynulý přechod jednotlivých obrubníků dle požadavku úpravy komunikací. Vytváření oblouků je u všech typů řešeno řezáním základního tvaru na požadovanou délku.

Dodací podmínky

  • Výrobky jsou uloženy na standardních paletách 1200 x 800 mm.
  • Vlastní hmotnost palety činí cca 25 kg.
  • Výrobky jsou na paletě fixovány fólií a PE páskou.
  • Do jednoho sloupce je možno maximálně na sebe uložit 3 palety s výrobky.
  • Výrobky je možno skladovat na nezastřešených plochách.
  • FINO - trade s.r.o. - držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005