Silniční obrubníky

Obchodní názevrozměr výrobku v mmna paletěhmotnost v kgcena v Kč/ks
DŠVksbmkspaletabez DPH
náhledSilniční standardní1000150250121281972117,-
náhledSilniční nájezdový10001501502020631260103,-
náhledSilniční přechodový1000150150816721152302,-

4.1 Obrubník silniční

silniční obrubník standardní / silniční obrubník nájezdový / silniční obrubník přechodový L+P

Způsob skladby silničního obrubníku

Beton, ze kterého je zboží vyrobeno, se sestává z čistých přírodních materiálů - písek, štěrk, cement a voda. V důsledku tohoto zákonitě dochází ke kolísání jejich vlastního přirozeného složení. Ve vazbě na další faktory působící během výroby a skladování zboží, zejména povětrnostní podmínky, může v ojedinělých případech dojít ke kolísání barevných odstínů a ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna, obsaženého v cementu, na povrch zboží. Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a vápenných výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží. Případné barevné rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů.

Použití: Obrubníky slouží k oddělení dvou ploch s výkovým rozdílem do 150 mm nebo k jejich zakončení. Dle povahy plochy je lze doporučit ke vzájemnému oddělení komunikací, dělících pásů, parkovišt. Silniční obrubníky obsahují prvky nájezdové a přechodové, které zajištují plynulý přechod jednotlivých obrubníků dle požadavku úpravy komunikací. Vytváření oblouků je u všech typů řešeno řezáním základního tvaru na požadovanou délku.

Dodací podmínky

  • Výrobky jsou uloženy na standardních paletách 1200 x 800 mm.
  • Vlastní hmotnost palety činí cca 25 kg.
  • Výrobky jsou na paletě fixovány fólií a PE páskou.
  • Do jednoho sloupce je možno maximálně na sebe uložit 3 palety s výrobky.
  • Výrobky je možno skladovat na nezastřešených plochách.
  • FINO - trade s.r.o. - držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005