Tvárnice obvodová zateplená

Obchodní názevrozměr výrobku v mmspotřebana paletěhmotnost v kgcena v Kč/ks
DŠVm2m3m2kskspaletabez DPH
náhledBIO plus 100 – přímá2504002201845.42.2402392086,-
náhledBIO plus 100 – rohová2504002201845.42.24022880100,-

Jedná se o tepelně izolační zdící blok, určený pro nosné a tepelně izolační vnější stěny budov. Je vyráběn v síle zdiva  400 mm, pod označením  BIO-plus Extra 100 ( 100 znamená čistou šířku tepelně izolační vložky v bloku).

BIO-plus Extra 100

Jedná se o tepelně izolační zdící blok, určený pro nosné a tepelně izolační vnější stěny budov. Je vyráběn  v tloušťce  400 mm, pod označením  BIO-plus Extra 100 ( 100 znamená čistou šířku tepelně izolační vložky v bloku).

Zdíme na obyčejnou vápeno-cementovou maltu. Lze i na maltu tepelnou. Malta se nanáší pouze na vodorovnou spáru (svislá má zámek a nemaltuje se) s přerušením nad vlastní izolační vložkou. Lze pro zvýšení účinnosti izolace vkládat 1 cm tlustý proužek polystyrenu, aby nevznikal tepelný most. Tvárnice se vyrábějí v základním tvaru, kde každá osmá je půlitelná. Samostatně jsou vyráběny tvárnice rohové.

 Při extrémním zatížení (u řady meziokenních pilířů) je možné tvárnice otočit a otvory, které jsou normálně pouze zespodu, zalít cementovou maltou. Obvodový plášť je po zazdění pevně spojen se zdivem a odolá namáhání 150 kg/m2, na odtržení od vlastní izolace. Do doby zazdění (zmonolitnění) v konstrukci drží tvárnice dohromady pouze rybinové zámky na izolaci a betonu.

Použití:

Je vhodné pro samonosné budovy do pěti podlaží, kde každé podlaží je svázáno ŽB věncem, nebo nenosné obvodové pláště více podlažních objektů.

Př.: Vazba tvárnic rohů
Př.: Zmonolitnění překladů

Povrchová úprava:

Je z výroby provedena jako hrubý, mezerovitý beton (o neuzavřené křivce zrnitosti), který je určen k oboustrannému omítání. Možno pro zvýšení tepelného odporu provádět některý ze zateplovacích systémů, nejlépe minerální. Omítka na hrubé tvárnice dobře přilne. Není potřeba vyztužovat síťovinou.

Expedice, skladování:

Počet kusů na paletě (viz platný ceník FINO) je u přímé 40 ks, rohové 40 ks, překladové 32 ks. Palety do dvou měsíců vratné. Doporučujeme ukládat max 2 palety na sebe. Zboží je křehké a při špatné manipulaci dochází k jeho otloukání, drolení, lámání a tím znehodnocením.

  • Výrobky jsou uloženy na standardních paletách 1200 x 800 mm.
  • Vlastní hmotnost palety činí cca 25 kg.
  • Výrobky jsou na paletě fixovány fólií a PE páskou.
  • Do jednoho sloupce je možno maximálně na sebe uložit 2 palety s výrobky.
  • Výrobky je možno skladovat na nezastřešených plochách.
  • FINO - trade s.r.o. - držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005