Tvárnice zdící nezateplená

Obchodní názevrozměr výrobku v mmspotřebana paletěhmotnost v kgcena v Kč/ks
DŠVm2m3m2kskspaletabez DPH
náhledTvárnice nosná nezateplená5002502209364.44030120078,-
náhledTvárnice příčková50010022099187215108042,-

Požární odolnost specifikace A1, minimální pevnost v tlaku u středněnosných tvárnic je 3,0 MPa (včetně dutin). Průměrně dosahovaná pevnost je 3,5 MPa.

(l=550mm, b=250mm, h=220) / (l=550mm, b=100mm, h=220mm)

Tvárnice nosná nezateplená

Jedná se o betonovou vibrolisovou tvárnici, která svým rozměrem zapadá do řady zdících tvárnic od firmy FINO.

Tvárnice je určena pro zdění nosných nezateplených stěn o tl. 250 mm nebo různých vyzdívek, inž. šachet atd. Je rovněž vhodná do agresivního prostředí spodních vod. Tvárnice není pohledovým prvkem a je určena k omítání.

Také je možné otočit tvárnici otvory nahoru a dobetonovat. Tím vznikne nosná betonová stěna. Normálně se tvárnice používá zaslepenou částí dutin nahoru, aby nepadala malta při zdění do dutin.

Spotřeba tvárnic 9 ks/m2. Pevnost v tlaku min. 3,0 MPa (průměrná pevnost je 3,5 MPa) je po dozdění celých kusů do maltového lože. Svislé spáry zapadají do zámků a nemaltují se.

Dodací podmínky:

Tvárnice jsou dodány po 40-ti ks na vratných paletách 80 x 120 cm. Celková váha palety se středními nosnými tvárnicemi je asi 1230 kg včetně palety.

Příčková tvárnice

Jedná se o betonovou vibrolisovou tvárnici, která je určena jako příčka pro všechny druhy staveb, obezdívky, izolační přizdívky atd. Je rovněž vhodná do agresivního prostředí spodních vod. Vlastní tvárnice je určena k povrchové úpravě (omítání) a svými rozměry zapadá do ucelené řady betonových výrobků firmy FINO.

Tvárnice je možné dělit na 1/2 nebo 1/4. Ve tvárnici je dvojice svislých dutin s betonovou mezistěnou o tl. 18 mm, a tím je možné bez porušení stability příčky provádět elektro a vodoinstalace.

Jednotlivé tvárnice do sebe zapadají v zámkovém uzávěru, a tím je zaručena dokonalá rovinatost stavěné příčky.

Otvory ve tvárnici jsou z horní strany zaslepeny, aby při zdění nepadla malta do dutin.

Spotřeba příčkovek na 1m2 zdiva o tl. 100 mm je 9 ks. Orientační spotřeba zdící malty je 8 litrů/m2.

Dodací podmínky:

Dodáváno na vratných dřevěných paletách 80x120 cm. Na paletě je 72 ks. Celková váha palety s příčkovkami je asi 1250 kg včetně palety.