Vegetační dlažba 8

Obchodní názevrozměr výrobku v mmna paletěhmotnost v kgcena v Kč/ks
DŠVm2kskspaletabez DPH
náhledVegetační dlažba 8600400807.7323096080,-

Barevné provedení

Šedá

výškacena/ks
80 mm80 Kč

3.3 Vegetační dlažba

3.3.1. Betonová vegetační dlažba

Popis: Zatravňovací tvárnice jsou určeny k vytváření parkovišť, zpevnění břehů vodních toků, vjezdů, svahů a násypů s možností částečného zatravňování zpevněné plochy. Je z nich též možné vyzdívat nízké zídky a ploty.

Betonová vegetační dlažba

je vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba.

Optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, a to zejména:

  • vysokou pevnost
  • mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
  • dobré adhezní vlastnosti

Tento prvek umožňuje řešit současně zpevnění a zatravnění plochy s podílem zeleně 37%

Povrchová úprava

  • standardní - hladká

Vzorová skladba pokládky vegetační dlažby

Betonovou vegetační dlažbu lze zaplnit substrátem pro osázení trávy.

Beton, ze kterého je zboží vyrobeno, se sestává z čistých přírodních materiálů - písek, štěrk, cement a voda. V důsledku tohoto zákonitě dochází ke kolísání jejich vlastního přirozeného složení. Ve vazbě na další faktory působící během výroby a skladování zboží, zejména povětrnostní podmínky, může v ojedinělých případech dojít ke kolísání barevných odstínů a ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna, obsaženého v cementu, na povrch zboží. Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a vápenných výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží. Případné barevné rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů.

Dodací podmínky

  • Výrobky jsou uloženy na standardních paletách 1200 x 800 mm.
  • Vlastní hmotnost palety činí cca 25 kg.
  • Výrobky jsou na paletě fixovány fólií a PE páskou.
  • Do jednoho sloupce je možno maximálně na sebe uložit 3 palety s výrobky.
  • Výrobky je možno skladovat na nezastřešených plochách.
  • FINO - trade s.r.o. - držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005