Pokládka dlažby

Jako výrobci zámkové dlažby a dalších betonových výrobků jsme schopni být nápomocni při realizaci formou subdodávky.

Ztracené bednění

Tvárnice lze použít pro rychlé zhotovení ztraceného bednění, které po dobetonování tvoří základy staveb. Tvárnice se naskládají pouze na vazbu na sebe a dobetonují. Obsahem každé palety je určitý (neměnný) počet tvárnic rohových a půlených - viz. technický výkres. Podobným způsobem lze vytvořit nosné nezateplené zdivo podzemních staveb, garáží, opěrných stěn atd. Nosnost takto zřízených stěn je dána kvalitou betonové směsi při dobetonování, popřípadě navrženou výztuží v jednotlivých pilířích. Vlastní tvárnice mají pouze min. pevnost pro transport (min. 2 MPa), se kterou nelze v budované konstrukci počítat. Montáž provádíme po třech vrstvách, které zabetonujeme. Při betonování více vrstev hrozí praskání spodních tvárnic. Tvárnice mají betonovou zrnitou strukturu a doporučujeme ji při použití na ploty, zdi a jiné pohledové plochy opatřit závěrečným povrchem.

Tvárnice se dají rovněž použít jako okrasné opěrné zídky při terénních úpravách, které se dosypou zeminou a osází. Ze zadní strany zídky se při její stavbě zadusává suchý beton pro celkové zpevnění zídky.

Kotvení obrubníků do základů

složení vrstev komunikace dle typu a zatížení

Štípaná tvárnice - schéma konstrukce plotu

Vzorová skladba pokládky dlažby

Betonovou vegetační dlažbu lze zaplnit substrátem pro osázení trávy.

Nepojížděné komunikace (jeden z typů skladeb) - chodníky pro pěší, cyklistické stezky, terasy

  • betonová dlažba výšky 45 - 60 mm
  • štěrkodrť 2 - 4 mm (4 - 8 mm) tl. 40 - 50 mm
  • hutněný štěrk 8 - 16 mm tl. 150 mm
  • rostlý terén

Pojížděné komunikace (jeden z typů skladeb) = silnice, parkoviště, čerpací stanice

  • betonová dlažba výšky 60 - 80 mm
  • štěrkodť 2 - 4 mm (4 - 8 mm) - pro větší zatížení
  • možno klást do betonového lože tl. 40 - 50 mm
  • hutněný štěrk tl. 100 mm
  • hutněný makadam tl. 100 - 300 mm
  • rostlý terén