Pokládka dlažby

 

 

Vzorová skladba pokládky dlažby

Betonovou vegetační dlažbu lze zaplnit substrátem pro osázení trávyair king replica.

Nepojížděné komunikace (jeden z typů skladeb) - chodníky pro pěší, cyklistické stezky, terasy

  • betonová dlažba výšky 45 - 60 mm
  • štěrkodrť 2 - 4 mm (4 - 8 mm) tl. 40 - 50 mm
  • hutněný štěrk 8 - 16 mm tl. 150 mm
  • rostlý terén

Pojížděné komunikace (jeden z typů skladeb) = silnice, parkoviště, čerpací stanice

  • betonová dlažba výšky 60 - 80 mm
  • štěrkodť 2 - 4 mm (4 - 8 mm) - pro větší zatížení
  • možno klást do betonového lože tl. 40 - 50 mm
  • hutněný štěrk tl. 100 mm
  • hutněný makadam tl. 100 - 300 mm
  • rostlý terén

Ztracené bednění

Tvárnice lze použít pro rychlé zhotovení ztraceného bednění, které po dobetonování tvoří základy staveb. Tvárnice se naskládají pouze na vazbu na sebe a dobetonují. Obsahem každé palety je určitý (neměnný) počet tvárnic rohových a půlených - viz. technický výkres. Podobným způsobem lze vytvořit nosné nezateplené zdivo podzemních staveb, garáží, opěrných stěn atd. Nosnost takto zřízených stěn je dána kvalitou betonové směsi při dobetonování, popřípadě navrženou výztuží v jednotlivých pilířích. Vlastní tvárnice mají pouze min. pevnost pro transport (min. 2 MPa), se kterou nelze v budované konstrukci počítat. Montáž provádíme po třech vrstvách, které zabetonujeme. Při betonování více vrstev hrozí praskání spodních tvárnic. Tvárnice mají betonovou zrnitou strukturu a doporučujeme ji při použití na ploty, zdi a jiné pohledové plochy opatřit závěrečným povrchem.

Tvárnice se dají rovněž použít jako okrasné opěrné zídky při terénních úpravách, které se dosypou zeminou a osází. Ze zadní strany zídky se při její stavbě zadusává suchý beton pro celkové zpevnění zídky.

Kotvení obrubníků do základů

složení vrstev komunikace dle typu a zatížení

Štípaná tvárnice - schéma konstrukce plotu